τμημα Αιμοδοσιας

Το τμήμα αιμοδοσίας ξεκίνησε να λειτουργεί στις 7 Απριλίου 2015

Με το πέρας λειτουργίας ενός έτους του τμήματος, συνολικά:
- αιμοδότησαν 667 άνθρωποι
- πραγματοποιήθηκαν 492 μεταγγίσεις και
- εστάλησαν 152 φιάλες σε διάφορα νοσοκομεία.

Το τμήμα συστεγάζεται και λειτουργεί στο μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου.

Η αιμοδοσία λειτουργεί κάθε Τρίτη 9:00 – 13:00, προγραμματίζοντας παράλληλα έκτακτες αιμοδοσίες ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου, καθώς και ασθενών που νοσηλεύονται σε άλλα Νοσοκομεία.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας.

2243361946

2243361977
Fiales

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

php/get-events.php must be running.
loading...